foto1.jpg
"Raak niet verstrikt in de veelheid der dingen maar maak van de leegte evenmin een plaats van geborgenheid. Vind rust in de eenheid van bestaan"
DíMens

Begeleiding bij Burnout & Overspanning

DíMens kent drie invalshoeken wanneer organisaties en medewerkers geconfronteerd worden met Burnout en Overspanning:

Samenwerking

In de begeleidingstrajecten bij Burnout & Overspanning wordt desgewenst nauw samengewerkt met de leidinggevende, de afdeling HRM, met de Arbodienst en eventueel met huisartsen en de GGZ.
Tevens verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten over stressmanagement en over de begeleiding van Burnout & Overspanning aan Management- en Directieteams en ondernemingsraden. Een dergelijke voorlichting neemt circa een dagdeel in beslag.

foto1.jpg
"Raak niet verstrikt in de veelheid der dingen maar maak van de leegte evenmin een plaats van geborgenheid. Vind rust in de eenheid van bestaan"
DíMens